Zásady
ochrany soukromí

Dále si můžete přečíst, jakým způsobem pracujeme s Vašimi osobními údaji a proč je vůbec potřebujeme.

1. Správce a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je Petra Eisová. Kontaktovat ji, nebo některého z jejích kolegů, můžete na níže uvedených kontaktech, případně na adrese sídla. Na uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

Petra Eisová
IČO: 41887123
sídlo: Luční 459, Příbram 261 01

tel: +420 776 352 652
e-mail: info@upekla.cz

2. Jaké osobní údaje naše společnost zpracovává a proč?

2.1. Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) si zapíšeme, abychom věděli, kdo u nás provedl objednávku a komu ji máme vydat.

2.2. Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o tom, že jsou Vaše dobroty připraveny k vyzvednutí. Kontaktní údaje si raději uchováváme také proto, abychom Vás mohli informovat v případě jakýchkoli změn nebo dalších nutných záležitostí spojených s Vaší objednávkou.

2.3.

Také potřebujeme vědět, kde si dobroty vyzvednete, jestli na naší pobočce v Písku nebo v Příbrami.

Pokud nám neposkytnete Vaše výše uvedené osobní údaje, nebudeme moci vyřídit Vaše objednávky a připravit Vám dobroty k odběru.

Údaje můžeme zpracovávat proto, že se jedná o opatření před uzavřením smlouvy.

3. Jaké další údaje využíváme?

3.1. Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili užívání našich webových stránek a zároveň abychom je neustále vylepšovali, zpracováváme i cookies. Pokud si o zpracování cookies chcete přečíst více, klikněte zde.

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

4.1.

Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), Seznam.cz, a.s. (IČO: 26168685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000) a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) (více se dočtete v informacích o zpracování cookies zde).

4.2.

Některé údaje o Vás zpracovávají naši další zpracovatelé, a to marketingoví poradci a účetní. Nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

5.1.

Vaše údaje uchováváme po dobu 4 let od doby, kdy jste si u nás objednali a potom je vymažeme. Po tuto dobu je uchováváme proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu.

5.2.

Jestliže máme některé údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat a takové údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme Váš souhlas měli.

5.3.

Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají některé zákony, jako např. zákon o účetnictví.

6. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

6.1.

Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

6.2.

Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

6.3.

Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

6.4.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

6.5.

Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • 6.5.1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • 6.5.2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • 6.5.3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • 6.5.4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

6.6.

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

6.7.

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email info@upekla.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto zásad ochrany soukromí. Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto zásady byly vydány dne 1. 10. 2020